acidar

tr
Indústria tèxtil

Donar un bany d’àcid als filats o als teixits per destruir-ne les matèries minerals, millorar-ne el tacte i fer-los adquirir cracant.