acidosi

acidèmia, acidisme
f
Patologia humana

Trastorn de l’equilibri acidobàsic de l’organisme, caracteritzat per l’increment absolut o relatiu d’anions.

Amb independència de la causa que l’origini, l’organisme posa inicialment en marxa diferents mecanismes (abaixant principalment la concentració de CO 2 ) per tal de mantenir el pH orgànic per damunt de 7,36 i, aleshores, hom parla d’acidosi compensada . Quan les causes que originen el trastorn es mantenen per damunt de la capacitat de compensació de l’organisme, el pH baixa per sota de 7,35 i hom parla, llavors, d’acidosi descompensada .