aclimatar

tr

Fer que (una cosa) arreli o prosperi en un indret diferent d’aquell on ha tingut l’origen.