acroleïna

acrilaldehid, propenal, CH2= =CHCHO
f
Química

Aldehid acrílic.

Líquid volàtil, inflamable, d’olor desagradable, lacrimogen i molt irritant, que bull a 52,7°C. És molt soluble en aigua, alcohol i èter, i té una gran tendència a polimeritzar-se, llevat que contingui un inhibidor (hidroquinona). Es forma quan els greixos es cremen (i és causa de l’acritud de llurs fums), per piròlisi del glicerol, i era obtingut industrialment fent passar els vapors d’aquest sobre sulfat de magnesi a alta temperatura. Actualment és, al contrari, un intermediari en la fabricació de l’alcohol al·lílic i del glicerol a partir del propilè, i és obtingut oxidant aquest hidrocarbur amb oxigen en fase vapor, amb catalitzadors adequats (òxid de coure(I) o fosfomolibdat de bismut). És utilitzat en la fabricació de resines sintètiques i com a primera matèria per a diverses síntesis orgàniques.