acta de Constantinoble

Document notarial estès en català a Constantinoble el 7 d’octubre de 1558 pel notari Pere Quintana.

Signat per diversos testimonis, entre els quals el regent de la governació de Menorca Bartomeu Arguimbau i el capità Miguel Negrete, tots ells captius a conseqüència del saqueig de Ciutadella pels turcs, en el qual fan constar detalladament els incidents d’aquest, com a justificació de llur conducta, i la nòmina dels presoners. El document, recuperat el 1623 pels jurats de Menorca, fou incorporat al Llibre Vermell. Des del 1940 es conserva a l’arxiu municipal de Ciutadella (el 1722 havia estat portada a Maó per disposició del governador anglès Kane). L’acta fou publicada en facsímil el 1958.