actinomicetals

m
pl
Biologia

Ordre de bacteris els representants del qual es caracteritzen per la seva convergència amb algunes formes de fongs.

Els micelis dels actinomicetals només es diferencien dels micelis dels fongs pel diàmetre de les hifes (1,5 micròmetres com a màxim) i per llur estructura procariota, típica dels bacteris; també poden, però, presentar formes bacil·lars. La majoria són immòbils i viuen en el sòl, on tenen un paper important en la formació de l’humus, bé que algunes espècies d’aquest ordre són paràsites. Alguns actinomicetals produeixen antibiòtics.