activació

f
Física

Inducció de radioactivitat en un àtom per bombardeig amb neutrons o amb altres partícules nuclears.

L’activació té per finalitat la formació d’isòtops inestables (activació per neutrons) o de provocar una transmutació nuclear (activació per altres partícules); per tant, l’àtom ha canviat de nombre de massa o ha canviat alhora de nombre de massa i de nombre atòmic.