actor
| actora

f
m
Dret processal

Persona que inicia un procés exercint una acció legal; és anomenat també demandant.

En dret penal rep el nom d'acusador, denunciant o querellant, segons els casos.