actuari
| actuària

f
m
Economia

Professional especialitzat en l’aplicació de la ciència matemàtica a les qüestions econòmiques, estadístiques, financeres i tècniques de l’assegurança i de la previsió.