actuari
| actuària

f
m
Dret processal

Antigament, funcionari auxiliar del jutge que donava fe de diverses actuacions judicials.

Correspon a l’actual secretari judicial.