acufen

acufens
m

Sensació auditiva contínua o intermitent en absència d’estímuls exteriors.

Es manifesten com un brunzit, zum-zum o xiulets i, en casos més greus, com fuites de vapor, brogit d’aigua corrent, campanades o picaroleigs. Poden produir trastorns psíquics. Entre les nombroses causes que els poden provocar, hom distingeix entre les alteracions de l’orella externa i mitjana (taps de cera, otoesclerosi, otitis aguda o crònica, etc) i les afeccions de l’orella interna (neurolaberintitis medicamentosa, tòxica o infecciosa). El seu tractament es basa a curar la causa que els produeix.