aculturar

tr
Sociologia
Antropologia social

Adaptar un individu o un grup a una nova cultura.