acumulació socialista

f
Economia

Procés de transformació de l’excedent econòmic planificat en fons d’inversió d’una societat socialista.

És la diferència entre el producte social planejat i el volum de consum elegit. Tant el producte social com el consum òptim són el resultat d’una decisió autoritària i prèvia del pla. La finalitat de l’acumulació socialista és l’augment de la producció, combinat amb l’augment de les despeses socials. Els factors d’increment de l’acumulació socialista són els mateixos que augmenten l’excedent econòmic planificat: el progrés tècnic, l’augment de la població activa, l’increment de la rendibilitat de les empreses, etc. L’acumulació socialista és realitzada mitjançant les inversions bàsiques decidides pel pla. Històricament, la part fonamental de l’acumulació socialista ha estat destinada a augmentar els fons de producció clàssics. Ara bé, la distribució òptima dels excedents econòmics planificats no implica forçosament la reducció del consum. Depèn, en gran part, del grau de desenvolupament dels recursos productius i de l’etapa assolida dins el procés històric.