Ada Lovelace

(Londres, 10 de desembre de 1815 — Londres, 27 de novembre de 1852)

Ada Lovelace

© National Physical Gallery, Teddington

Nom amb el qual és coneguda la matemàtica anglesa Augusta Ada King, comtessa de Lovelace.

Nascuda Augusta Ada Byron, fou l’únic descendent legítim de George Gordon Noel Byron, tot i que no tingué pràcticament cap contacte amb el seu pare, el qual renuncià a la pàtria potestat. Educada per la seva mare i de salut fràgil, rebé una bona formació en ciències i, especialment, en matemàtiques, matèria en la qual tingué com a mestre Augustus De Morgan, i en la qual ja destacà des de l’adolescència. El 1835 es casà amb William King, baró (i posteriorment comte) de Lovelace, amb el qual tingué tres fills. El 1833 conegué Charles Babbage, el qual concebé una màquina de calcular, mai construïda però considerada com l’embrió dels actuals ordinadors. El 1842, a petició de Babbage, traduí un treball del matemàtic italià Luigi Menabrea sobre la màquina analítica, en el qual afegí una llarga sèrie de notes a partir de les seves reflexions, publicades el 1843 i que constitueixen una aportació cabdal als fonaments de la informàtica. En aquestes notes, preveié per a la màquina una gran diversitat d’aplicacions, a més de les purament aritmètiques, entre les quals cal assenyalar la definició d’un algoritme per a calcular els nombres de Bernoulli. El 1979 el programa informàtic del departament de defensa nord-americà ADA rebé aquest nom en el seu honor.