Adam de Saint-Victor

(?, aprox. 1112 — ?, 1177/92)

Escriptor en llengua llatina, probablement d’origen bretó, canonge de l’abadia de Saint-Victor de París.

Perfeccionà la poesia rítmica medieval, escriví seqüències adaptades a la forma estròfica de l’himne i compongué proses per a cada temps litúrgic de l’any.