Adam Ferguson

(Logierait, Escòcia, 20 de juny de 1723 — Saint Andrews, Escòcia, 22 de febrer de 1816)

Filòsof i economista escocès.

Féu estudis eclesiàstics, i ocupà les càtedres de filosofia natural i de moral de la Universitat d’Edimburg. Molt relacionat amb intel·lectuals, com Hume, A. Smith i W. Robertson, és difícil de determinar les seves aportacions originals. Influït per Montesquieu, escriví Essay on the History of Civil Society (1767), on desenvolupà la idea de divisió del treball, recollida després per A. Smith i K. Marx.