adaptació

f
Sociologia

Procés mitjançant el qual un individu, un grup o una col·lectivitat s’acomoden i viuen en llur medi físic i social.

L’adaptació és un requisit estructural per a l’existència del grup.