adaptació

f
Ecologia

Conjunt de modificacions hereditàries (morfològiques, fisiològiques i etològiques) que permeten a un organisme, una població o una espècie adequar-se a les condicions biòtiques i abiòtiques del medi.

L’adaptació és un procés fonamental en l’evolució i diversificació de les espècies.