adaptador de pantalla monocrom

Monochrome Display Adapter, MDA (en) (sigla)

m
Electrònica i informàtica

Adaptador de pantalla per a monitors monocroms que permet només visualitzar un mode de text.

Té una resolució típica de 80 × 25 caràcters, essent cada caràcter format per una matriu de 7 × 11 punts o pícsels (monitor). El MDA fou l’adaptador ideat per als primers ordinadors PC, en què hom només pretenia reproduir en la pantalla textos amb una bona definició, però no era prevista la representació de gràfics.