adaptador EGA

Enhanced Graphics Adapter, EGA (sigla)

m
Electrònica i informàtica

Adaptador de pantalla gràfica per a monitors en color, caracteritzada per unes prestacions molt superiors a les de l’adaptador CGA.

Permet una definició molt més alta (640 × 200 pícsels com a màxim) i un nombre de colors més elevat. La sigla EGA designa també anàlogament la pantalla corresponent. És compatible amb les MDA i CGA, per la qual cosa els programes i fitxers de dades, gràfics, texts, etc prevists per a qualssevol d’aquestes pantalles poden ésser representats sense dificultat amb els equips proveïts de pantalla EGA.