adaptador Wi-Fi

m
Electrònica i informàtica

Dispositiu que permet connectar un ordinador a una xarxa sense fil.

Els més comuns són les targetes Wi-Fi de comunicació que s’incorporen al maquinari. Actualment, però, existeixen adaptadors externs connectables a un port USB, que són molt populars per la seva facilitat d’ús i perquè es poden connectar mitjançant allargadors, cosa que permet localitzar zones amb millor cobertura.