Adelaida

(?, segle IX — ?, segle X)

Reina de França, vídua de Lluís el Balb.

El papa Joan VIII no li reconegué el títol reial perquè Lluís havia repudiat la seva primera esposa. La mediació d’Adelaida prop del seu fill pòstum, Carles el Ximple, facilità l’obtenció de diversos preceptes a favor de bisbats i monestirs catalans (898 i 899).