Adelaida de Susa

(?, aprox. 1015 — ?, 1091)

Comtessa o marquesa de Torí.

Esposa del comte Otó I de Savoia, a qui aportà en dot el marquesat de Torí. Aquest dilatat domini familiar fou fragmentat en temps del seu net Humbert II.