adelantado
*

m
Història

Governador i cap militar d’un territori fronterer a Castella durant la Reconquesta.