Ademar de Chabannes

(?, 988? — Jerusalem, 1034)

Monjo de Saint-Cybard d’Angulema i de Sant Marçal de Llemotges, copista i dibuixant.

Autor d’una Crónica dels francs, falsificà documents per tal de fer creure que sant Marçal havia estat deixeble immediat de Jesucrist i considerat apòstol.