adenitis

f

Inflamació aguda o crònica dels ganglis limfàtics.