adhesiu

m
Tecnologia

Substància utilitzada en terapèutica per tal d’unir les vores d’una ferida, fixar una cura o preservar les superfícies corporals dels frecs d’elements externs.

Els adhesius més coneguts són l'esparadrap i el col·lodió.