Adjària

República autònoma de Geòrgia.

La capital és Batumi. Situada entre la mar Negra i el Petit Caucas al límit amb Turquia, presenta un fort contrast entre les terres altes, de pluviositat molt elevada (3 000mm als vessants occidentals del petit Caucas), i economia ramadera, i les planes de clima subtropical del litoral (2 500 mm anuals de pluja a Batumu), agrícoles (cítrics, te, tabac, vi). La població es concentra a la costa, on han estat desenvolupats els nuclis industrials (drassanes i planta de refinatge de petroli a Batumi, indústria alimentària i química). Turisme. Els indígenes (adjars) són georgians de religió musulmana. En poder dels turcs otomans durant els s. XVII i XVIII, part d’aquesta regió fou incorporada a Rússia l’any 1829, mentre que la resta, juntament amb la capital, Batumi, ho fou en 1877-78 pel tractat de Berlín. Conquerida pels turcs després de la revolució bolxevic del 1917, l’Adjària fou reocupada per l’URSS l’any 1921, any que esdevingué república autònoma en virtut del tractat d’amistat turcosoviètic. A mitjan anys vuitanta se suscitaren tensions entre les poblacions cristiana i musulmana, que augmentaren amb la independència de Geòrgia, per tal com el govern georgià considerà la possibilitat d’abolir l’autonomia a Adjària (1991).