adjectiu distributiu

m
Gramàtica

Adjectiu numeral quantitatiu que serveix per assignar a diverses persones una quantitat idèntica.

A Els soldats duien sengles llances, “sengles” és un adjectiu distributiu, perquè indica que “cada soldat duia una llança”.