adjunt
| adjunta

f
m
adj

Que acompanya algú en una tasca, en una empresa, en un servei, etc.