adobador
| adobadora

f
m

Saludador, persona que exerceix com a metge sense ésser-ne.