adolescència

f
Psicologia

Període de la vida que segueix la infància i precedeix l’edat adulta, aproximadament dels 14 als 20 anys en el noi i dels 12 als 18 en la noia, tot i que varia segons l’individu.

Durant aquest període s’esdevenen uns canvis importants que afecten la personalitat total i creen un estat de crisi personal que influeix en la conducta de l’individu. L’expressió d’aquesta situació conflictiva varia extraordinàriament segons l’ambient familiar i segons l’actitud que la societat adopta de cara a l’adolescent. L’inici dels canvis de l’adolescència sol correspondre als primers grans canvis endocrins, els quals possibiliten les transformacions corporals de la pubertat: desenvolupament de les gònades i aparició dels caràcters sexuals secundaris (caràcter sexual). Els canvis psicològics que experimenta l’adolescent són qualitatius i quantitatius, situats fonamentalment a tres nivells: instintiu, afectiu i intel·lectiu. En el pla instintiu hi ha un creixement intens i ràpid de la sexualitat i de l’agressivitat, acompanyat d’un gran augment de la impulsivitat, que explica el sentiment de poder que acompanya l’adolescència. Si aquesta força no troba objectius adequats pot exterioritzar-se en forma de conductes extrava gants i fins i tot agressives. Respecte a l’afectivitat, és l’època de les grans variacions emotives, de la lluita entre la dependència i la independència de cara a l’adult, amb la inseguretat i la introversió que aquests canvis comporten. Els canvis psíquics comporten alhora modificacions intel·lectuals: per primera vegada la persona adquireix la capacitat de manejar idees abstractes en lloc de representacions concretes; d’aquí la seva inclinació cap a les teories abstractes i les ideologies. En aquest període hom fa la crítica del bagatge ideològic rebut i assimila personalment idees i creences. La situació conflictiva de l’adolescència pot allargar-se sortint dels límits de la normalitat i donant lloc a inadaptacions. El concepte d’adolescència és absent a moltes cultures i és d’origen recent a la cultura occidental.