Adon

Un dels noms donats per la religió ugarítica al seu déu principal.

És un substantiu d’arrel semítica que significa ‘senyor’.