Adonies

Ǎdōnīyyā o Ǎdōnīyyāhū (he)

(?, ? — ?, ?)

Quart fill de David i d’Haguit.

Havia d’ésser rei per decisió del seu pare, però els partidaris de Salomó aconseguiren que David rectifiqués aquesta decisió i fou elegit Salomó, el qual, més tard, el féu matar.