Ador

Adour (fr)

Riu de Gascunya, Occitània (335 km).

Neix als Pirineus, al coll de Tormalet (Bigorra), i el seu curs, de règim pluvionival amb fortes crescudes, és aprofitat per a regatge. Passa per Tarba i Baiona: rep per la dreta l’Arròs i el Midosa, i per l’esquerra el Lui, el Niva i la Gave de Pau. Al curs baix, els bancs de sorra a la desembocadura, al S de Bacau, en fan impossible la navegació.