adprecació

f
Diplomàtica i altres branques

Fórmula d’auguri (com feliciter, amen ) a l’escatocol d’un document.

Esdevingué rara a partir del s XII.