Adrast

Un dels quatre satèl·lits més interns de Júpiter, d’uns 20 km de radi i a una distància mitjana de 128 000 km del planeta.

És a la zona dels anells, que foren també descoberts el 1979 per les sondes Voyager.