adreça

f
Electrònica i informàtica

Nombre (o qualsevol altra referència) que designa una posició de memòria o, en general, qualsevol lloc d’origen o destinació de dades en un ordinador.

Hom acostuma a distingir entre l' adreça física , que dóna la referència de la posició física real, i l' adreça lògica , que dóna la referència del lloc d’origen o de destinació de les dades sense que calgui indicar ni saber l’adreça física. El mètode emprat per a determinar l’adreça física a partir de l’adreça lògica és l'adreçament. En el protocol IP, d’internet, l' adreça IP , que identifica un nus de la xarxa, és una referència numèrica jerarquitzada de dominis. Sovint, però, en lloc de l’adreça IP, hi ha referències simbòliques o identificadors; en aquest cas, el servidor de xarxa ha de disposar d’un servidor de noms de domini perquè pugui traduir els noms emprats a l’adreça IP corresponent.