adreça IP

f

Número assignat a la interfície de xarxa d’un dispositiu connectat a una xarxa IP.

 Identifica i distingeix la interfície dins una xarxa IP, permetent-hi l’entrega de paquets d’informació.