advecció

f
Geografia

Canvi de les propietats d’un fluid en un punt de l’espai degut al moviment de l’aigua.