adverbialització

f
Gramàtica

Procés pel qual una paraula (generalment un adjectiu) passa a tenir la funció pròpia d’un adverbi.

L’adverbi té de comú amb l’adjectiu el fet d’ésser una categoria gramatical que serveix per a qualificar o determinar; per tant, aquesta afinitat facilita que molts adjectius s’adverbialitzin, fins i tot sense afegir sufixos als adjectius. Es tracta, doncs, de canvis de funció. L’adverbialització s’esdevé, sobretot, en proposicions en què els verbs indiquen un estat o bé són intransitius (per exemple: aquell avió vola alt , en aquest cas, l’adjectiu alt , tot i referir-se al subjecte de la proposició, qualifica evidentment el verb, funció pròpia de l’adverbi). L’adverbialització s’esdevé també amb verbs transitius, en proposicions com: menja poc.