advertir

tr

Parar esment (en alguna cosa), adonar-se (d’alguna cosa), notar.