advocat d’ofici
| advocada d’ofici

f
m
Dret

Advocat designat per un jutge o per un tribunal, normalment per mitjà del col·legi d’advocats local, per a la defensa del litigant que ha de sol·licitar o a qui s’ha concedit el dret de justícia gratuïta o per a la defensa del processat o inculpat que en un procés penal ha de designar-lo i no ho fa voluntàriament.