Aeci

(Antioquia, segle IV — ?, segle IV)

Bisbe arrià.

Consagrat durant el regnat de Julià, fou un hàbil dialèctic. Ell i els seus deixebles, anomenats anomeu o aecians , ensenyaven que el Fill és totalment dissímil del Pare: una criatura, bé que la més perfecta.