Aelia Capitolina

Nom llatí donat a la colònia romana de Jerusalem en honor de l’emperador Publi Eli Adrià el 130 dC.

Després de la revolta de Bar Kokhba (132-135), no fou permès als jueus d’entrar-hi més.