aerèmia

f
Patologia humana

Conjunt de trastorns orgànics de determinades persones que després d’haver estat sotmeses a una pressió elevada, sofreixen una descompressió excessivament ràpida (bussos, obrers de túnels, submarinistes, etc).

Són deguts a l’alliberament d’aire dins el torrent sanguini (més exactament i sobretot nitrogen), que la pressió elevada hi havia fet dissoldre.