AErø

Illa de la mar Bàltica, Dinamarca, a la sortida del Petit Belt (22,5 km 2 ).

Els principals ports són Ærøskøbing i Marstal. Turisme.