aerobi

m
Biologia

Microorganisme, bacteri, que creix únicament en presència de l’oxigen.