aerodina

m
Transports

Aeronau, la sustentació de la qual és obtinguda principalment mitjançant forces sotmeses a les lleis de l’aerodinàmica.