aerogel

m
Química

Dispersió d’un gas en un sòlid o en un líquid (sistema oposat a un aerosol).

Els plàstics d’aspecte esponjós, tant rígids com flexibles, en són un exemple.