aerografia

f
Química

Tècnica d’aplicació de les pintures amb pistola de pintar.