aeromodelisme

m
Transports

Tècnica de construir i fer volar models reduïts d’avió, helicòpter i altres aparells de vol.